fbpx
NEIRYNCK

In dit bedrijf werd een volautomatisch systeem uitgewerkt voor het verhandelen van de kweekbakken doorheen het volledige productieproces van het witloof.

We wisten dat we bij DD Automation moesten zijn om tot deze oplossing te komen.
STIJN - ZAAKVOERDER NEiRYNCK
How do we 
achieve this goal
1
DE VOORBEREIDING

Nog voor de klant bij ons kwam aankloppen was hij al bij collega’s, die reeds installaties van ons in gebruik hebben, te rade gegaan om te kijken waaraan zijn systeem zou moeten voldoen. Stijn werd naar DD Automation doorverwezen om een oplossing uit te werken. DD automation heeft uit het niets een lijn uitgewerkt, waarbij ook de layout van het gebouw mee in acht werd genomen. Dit was een groot voordeel om de beste oplossing te kunnen uitwerken.

2
DE uitvoering

Tijdens de bouw van de nieuwe loodsen werden de zaken voor de automatisatie mee opgenomen.
De integratie van de totale lijn gebeurde mee in de fases van het gebouw. Veel zaken, zoals de aan- en afvoer van water, vuil, hoge druk moesten op het juiste moment worden geïntegreerd.

De OPlevering

De initiële focus lag op het inzetten van de witloofwortelen vanwege de korte groeicyclus van 21 dagen. Dit omvatte het aanvoeren van lege bakken naar 4 inzettafels waar operatoren de wortelen inplaatsen. Daarna kon de pluklijn en de wasrobot worden voltooid en opgestart. De bakken met volgroeid witloof werden automatisch naar de pluktafels gebracht, gevolgd door het transport van lege/vuile bakken naar een wascel. Hier nam een robot ze over en reinigde ze volledig. Na 21 dagen werd de installatie volledig operationeel.

3
De nazorg

Deze installatie kan op afstand worden gemonitord via een remote verbinding. Wanneer er zich problemen voordoen, kunnen we direct inloggen om de oorzaak vast te stellen. Opnieuw is onze flexibiliteit van essentieel belang, aangezien deze installatie een cruciale rol speelt in het productieproces van witloof. Zodra het witloof klaar is om te worden geplukt, is het van groot belang dat er geen vertraging ontstaat. In dit bedrijf wordt de installatie van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat in gebruik genomen.

4
ONTDEK MEER CASES
ONTSTOFFING
DD Automation levert doeltreffende automatiseringsoplossingen die voldoen aan de hoge normen van de industrie
Voeding
In de voedingssector is de keuze van de materialen van groot belang zodat deze voldoen aan de strikte regelgeving
KUNSTSTOF
Bij kunststof is de uitdaging groot om gepaste automatiseringsoplossingen uit te werken
ONSTOFFING ​
DD Automation levert automatiserings-oplossingen die voldoen aan de hoge normen van de industrie.​
Voeding
In de voedingssector is de keuze van materialen van groot belang zodat deze voldoen aan de strikte regelgeving.​
KUNSTSTOF
Bij kunststof is de uitdaging groot om gepaste automatiseringsoplossingen uit te werken
Previous slide
Next slide